Divadelné umenie pôsobí na všetky zmysly človeka

Návšteva divadelného predstavenia v Mestskom divadle Žilina v rámci projektu Vlastenectvo nie je prežitok.

20. mája 2015 žiaci I.BP a I.CP využili možnosť upevniť si vedomosti o divadle a dramatickom umení sledovaním divadelnej hry Zločin a trest, napísanej podľa románu ruského klasika F. M. Dostojevského. Súboj dobra a zla v duši človeka, ľudskosť, morálka sú stále aktuálnymi témami v spoločnosti.

Žiaci spoznali i známe osobnosti kultúry, hercov, ktorí patria neodmysliteľne ku súčasnosti Slovenska a žilinského regiónu. Zaujímavou zložkou tejto aktivity bola aj história Mestského divadla v Žiline, ktoré je významnou súčasťou Žilinskej župy. Žiaci sa dozvedeli , že Mestské divadlo Žilina sídli v budove, ktorá bola postavená ako Reprezentačný dom Žiliny v rokoch 1942-1944. Táto stavba má znaky talianskeho neoklasicizmu a pôvodne sa v nej nachádzali kultúrne priestory, cirkevná škola a honosná radná sieň. Bol to druhý viacúčelový objekt s kultúrno-spoločenským poslaním postavený po banskobystrickom Národnom dome na Slovensku, ktorý mal naprojektovanú divadelnú sálu. V období druhej svetovej vojny vznikla v Žiline divadelná budova, ktorá patrí k najlepším architektonickým dielam svojho druhu na Slovensku. Žiaci si obohatili vlastné skúsenosti a zážitky pri spoznávaní histórie a kultúry, získali  pocit hrdosti ku kultúrnemu dedičstvu.