Projekt: Vlastenectvo nie je prežitok

Projekt: Vlastenectvo nie je prežitok je určený pre žiakov 1. a 2. ročníka študijných odborov.

Kreativita, samostatnosť, tvorivosť, aktívne spoznávanie histórie.

Aktivity projektu sa uskutočňujú v našej škole od apríla do júna 2015.

Hlavný cieľ projektu:

Podpora záujmu žiakov o históriu slovenského národa, zvýšenie národného povedomia. Pochopiť vlastenecký odkaz významných slovenských osobností v spätosti s dejateľmi Žilinskej župy. Využiť vlastné skúsenosti a zážitky pri spoznávaní histórie, kultúry a súčasnosti.

 

P. č. Názov aktivity Stručná charakteristika aktivity
1. Dejepisná súťaž Cesta Slovákov – história a súčasnosť slovenského národa
2. Súťaž v tvorbe pohľadníc Pohľadnica z regiónu – využitie ľubovoľných techník, predstaviť význam. osobnosti, diela a ich vlastenecký odkaz
3. Mestské divadlo Žilina Divadelné predstavenie
4. Literárna súťaž Vlastenectvo nie je prežitok – esej
5. Exkurzia -múzeá

– Jasenová, Dolný Kubín, Oravská Polhora

Po stopách spisovateľov -M. Kukučína, P.O.Hviezdoslava a M. Urbana

– expozície

6. Workshop Región – história a súčasnosť

vzdelávacie aktivity s využitím rôz. techník

7. Výstava Cesta za poznaním slovenskej histórie – pohľadnice, eseje, fotografie z aktivít projektu
GRANTOVÝ PROGRAM ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU

ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

                         ,,Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“