Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov

20150330_140733Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Národnom dome v Martine konala slávnostná akadémia, ktorej sa zúčastnili najvyšší predstavitelia ŽSK, predseda Ing. Juraj Blanár a Ing. Dana Mažgútová, PhD. , vedúca odboru školstva a športu ŽSK.

Počas slávnostnej akadémie boli ocenení i pedagogickí zamestnanci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Medzi ocenenými za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania bola i naša kolegyňa Ing. Eva Rezníčková. K oceneniu blahoželajú i kolegovia a vedenie školy DA. Gratulujeme!

20150330_140733 20150330_140753