Slovensko a jeho história

20150515_090947školská vedomostná súťaž určená žiakom 1. a 2. ročníka

25 žiakov odpovedalo dňa 31.3.2015 na otázky v školskej dejepisnej súťaži Slovensko a jeho história, ktorá bola zameraná na významné osobnosti, udalosti, pamiatky a kultúru slovenského národa. Súťaž pozostávala z 2 častí : vedomostného testu a doplňovačky Pomenuj, spoznaj…

Výsledky:

  1. miesto Samuel Belan II.AM
  2. miesto Natália Strížová II.DP
  3. miesto Tomáš Kasman I.AM

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami.