Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

IMG_20150304_150840 V stredu 4. marca 2015 sa konala v Gymnáziu, Hlinská, Žilina okresná prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Do okresného kola postúpili 2 práce zo súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /1 práca/ a  14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /1 práca/. 

Práce sa v okresnom kole SOČ umiestnili v nasledovnom poradí:

Odbor 01 Problematika voľného času

  1. miesto – Adam Čavajda, Michal Rudický – II. AU, Estetizácia pracovného

prostredia.

Odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1.miesto – Martin Ondák, Daniel Krajčík – IV. AM, Meranie na snímači merania

hmotnosti vzduchu , práca postupuje do krajského kola.


Všetkým riešiteľom želáme veľa úspechov a autorom, ktorých práca postupuje do krajskej prehliadky SOČ prajeme veľa šťastia pri prezentácii a obhajobe svojej práce.

Krajská prehliadka SOČ sa uskutoční 26. marca 2015 v SOŠE, Celiny 536, Liptovský Hrádok.

IMG_20150304_130939 IMG_20150304_131017 IMG_20150304_150840 dipl02dipl01