Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

IMG_20150326_152453Vo štvrtok 26. marca 2015 sa konala v Strednej odbornej škole elektrotechnickej Liptovský Hrádok krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Z okresného kola do krajskej prehliadky postúpila i jedna práca našich žiakov v súťažnom odbore  14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Názov práce: Meranie na snímači merania hmotnosti vzduchu

Autor a spoluautor: Martin Ondák, Daniel Krajčík – IV. AM

Práca Martina Ondáka a Daniela Krajčíka sa v krajskej prehliadke neumiestnila na prvých dvoch miestach a na základe toho nepostupuje do celoštátnej prehliadky SOČ.

Riešiteľom práce želáme veľa úspechov pri maturitných skúškach!

IMG_20150326_152453 IMG_20150326_153704