Exkurzia „ Varico“ – prášková lakovňa Žilina

VaricoDňa 11. februára sa trieda II.AU zúčastnila odbornej exkurzie v podniku „ Varico“s.r.o. Žilina – prášková lakovňa, ktorá sa zaoberá povrchovou úpravou kovových predmetov rôzneho tvaru i veľkosti. Povrch je upravovaný práškovým plastom.

Ing. Jozef Matula nám na začiatku exkurzie porozprával o histórii vzniku tejto lakovne a potom nás previedol celým objektom.

Začali sme v očisťovacej a odmasťovacej časti, prešli do priestorov fosfatizácie a skončili sme v priestoroch, kde sa elektrostaticky nanášala prášková farba na kovové predmety ( v tom čase to boli kovové konštrukcie a plechové pásy) a tie sa následne vypaľovali v špeciálnych kabínach.

Ku každému technologickému procesu podal p. Matula odborný výklad a odpovedal na otázky chlapcov.

Posledná zastávka exkurzie bola v kancelárii prijímacieho technika, ktorý nám ukázal vzorkovnice rôzneho vzhľadu i štruktúry povrchu. Niekoľko takýchto vzoriek sme dostali ako učebnú pomôcku.

Ing. Dagmar Valentová