9 úspešných žiakov našej školy získalo 14 diplomov

20150305_094812V tomto ročníku sa do súťaže Expert geniality show zapojilo 8872 žiakov zo 414 škôl z celého Slovenska.

Dávid Mičenec zo IV.AP získal 4. miesto v 1. súťažnej téme Góly, body, sekundy. V téme Svetobežník obsadil 40. miestov celkovom poradí bol odmenený vecnou cenou za 18. miesto. Jakub Pešula z III.AP získal diplom za 13. miesto v téme Spoločnosť kedysi a dnes, ďalšie dva za umiestnenie v 2. téme a celkovom poradí.

Medzi najúspešnejších žiakov patrili aj Miroslav Mičko, Jaroslav Kais, Daniel Štrbák, Tomáš Kincl, Martin Drexler, Matej Cabaj, Alžbeta Guráňová, ktorí získali diplomy vo svojej vekovej kategórii z vybranej témy a v celkovom poradí sa umiestnili na 1. – 100. mieste v súťaži Expert geniality show.

Táto vedomostná súťaž umožnila žiakom súťažnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a predviesť svojmu okoliu svoje schopnosti. Veríme, že všetci tí, ktorí tento rok uspeli, sa pokúsia na budúci rok obhájiť dobré výsledky, a tí, ktorí neuspeli, sa pokúsia zabojovať o lepší výsledok.

20150305_094812 20150305_095004