Odborná exkurzia – ZWL Slovakia, Sučany

P1020595Dňa 11. februára 2015 sa žiaci IV.CP a II.AN triedy študijného odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy a 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení zúčastnili odbornej exkurzie v ZWL Slovakia, Sučany

Žiaci boli pred vstupom do výrobného podniku oboznámení s bezpečnosťou pri prehliadke výrobných priestorov podniku.

Po úvodných pokynoch boli žiaci rozdelení do dvoch skupín a mohli sa premiestniť k výrobným priestorom, kde prebiehala výroba a meranie ozubených kolies. Najskôr sa oboznámili s jednotlivými spôsobmi výroby ozubených kolies. Mohli vidieť výrobu vnútorného ozubenia pomocou preťahovacích trnov a výrobu vonkajšieho ozubenia pomocou frézovania. Ozubené kolesá sú hlavným produktom výroby podniku a určené sú pre prevodovky motorových vozidiel značky Volkswagen, Seat.

Výrobné zariadenia mali priamo zabudované meracie prístroje, ktoré vyhodnocovali kvalitu výrobkov, prípadne zostavené meradlá z číselníkových odchýlkomerov, ktoré slúžili pre kontrolu vybraných rozmerov ozubených kolies. Žiaci si mohli vyskúšať meranie ozubených kolies priamo v prevádzke, napríklad meranie vnútorného rozmeru ozubeného kolesa pomocou dutinomeru, prípadne meranie vonkajších rozmerov pomocou číselníkových odchýlkomerov.

Po prehliadke výrobných priestorov naša exkurzia pokračovala do meracieho strediska, kde žiaci mohli vidieť podrobné meranie ozubených kolies pomocou meradiel, ktoré pracujú s veľmi vysokou presnosťou.

Cieľom našej exkurzie bolo prehĺbiť i rozšíriť si teoretické vedomosti z oblasti výroby, kontroly a merania ozubených kolies.

68_zwl_3 ZWL P1020595 05-300x224 01