Žiaci, divadlo a mýtus o Jánošíkovi

Spevohru Maľované na skle mali možnosť vidieť žiaci II.BP a III.AM dňa 25.11.2014 v Mestskom divadle Žilina. Zaujímavé spracovanie mýtu o Jánošíkovi, najznámejšom predstaviteľovi zbojníka nášho regiónu, sa stalo až kultovým divadelným predstavením. Rockovo-bigbítová verzia klasického muzikálu zaujala a pobavila žiakov. Spevohra bola plná básnickej fantázie, prvkov ľudového divadla. Netradičný pohľad na Jánošíka a najmä používanie symbolických postáv z ľudových hier – Anjela, Čerta, Smrti – vytvorili z tohto titulu nenapodobiteľnú a príťažlivú hru.

Návštevy divadelných predstavení sa stali neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu a predmetu slovenský jazyk a literatúra. Cieľom týchto podujatí je esteticky pôsobiť na žiakov, poskytovať im zážitky krásy, obohacovať ich citový život, rozvíjať fantáziu a ozrejmiť funkciu a význam divadla.