Úsmev ako dar

srdceVianoce nie sú tak moc o otvorení našich darčekov, skôr o otvorení našich sŕdc.“

Janice Maeditere
Naši študenti „otvorili svoje srdcia“ dňa 28. novembra 2014 pri finančnej zbierke „Úsmev ako dar“.

Spolu vyzbierali 370,23 €. Zbierky sa zúčastnili študenti z III.AP triedy a II.BP triedy. Najlepšie sa darilo týmto študentom:

 

P.č. Meno a priezvisko dvojice  Trieda  Suma Poradie
1. Soňa Krčmáriková, Mária Ganišinová, Petra Vranová II.BP 91,31 1
2. Bronislava Ponechalová, Diana Puterová, Petra Hrošová II.BP 69,83 2
3. Ivana Strýčková, Júlia Niníková II.BP 45,20 3
4. Matej Benko,Adrián Kováč II.BP 42,23 4

Výťažok bol odvedený na účet č. 222 200 200/0900 v Slovenskej sporiteľni, pobočka OC Dubeň.

usmev_print A5 PRINT.indd