NEMECKÁ SÚŤAŽ

IMG_1202Dňa 10. decembra 2014 sa uskutočnila súťaž v nemeckom jazyku pre učebné odbory a pre triedy s vyučovaním nemeckého jazyka pre začiatočníkov.

Spolu súťažilo 13 žiakov, ktorí preukázali svoje vedomosti pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorili Mgr. Anna Medviďová a Mgr. Soňa Paceková.

Žiaci postupne absolvovali disciplíny ako počúvanie nemeckého textu, čítanie textu s porozumením a gramatické testy. Spoločne sme prežili dopoludnie v príjemnej pracovnej atmosfére.

Bodové ohodnotenie prvých troch najlepších:

Poradie Meno a priezvisko Trieda Počet bodov
1. Kristína Škorubová III.AP 36
2. Patrik Barilla III.BU 24
3. Martin Kreana I.CU 21

Ocenení žiaci si odniesli pekné vecné ceny a diplomy.

Tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

IMG_1194IMG_1202