Školenie manažmentu študentských spoločností

mataDňa 11.11.2014 sa členovia študentských spoločností Special One ( Jakub Pešula, Jozef Piatka, Jakub Mikoláš, Erika Polková , Michal Gatial z triedy III.AP) a Zircon Eyes (Yakmaz Muzaffar, Viliam Šebeňa, Veronika Hruštincová, Anna Randová, Barbora Majštiníková) zúčastnili školenia manažmentu na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Získali veľa nových poznatkov z oblasti podnikania. Počas celého dňa mali možnosť diskutovať s úspešnými manažérmi, ktorí im ponúkli svoje osobné skúsenosti, rady ako byť úspešný a ako pracovať na zdokonalení seba samého. Získané informácie využijú naši študenti pri práci vo svojich študentských spoločnostiach.