Logistika v praxi

INA_logo_svgO tom, že v súčasnosti, v silnej konkurencii podnikateľských subjektov trhovej ekonomiky, je nutné uplatňovať prostriedky na zvýšenie ich efektivity a prosperity, niet pochýb. Jednou z ciest je realizácia logistiky – uspokojiť zákazníka dodaním správneho sortimentu výrobkov a služieb v správnom množstve, na správne miesto, v správnom stave, ekologicky a za správnu cenu.

Funguje to aj v praxi? Že áno, mali možnosť presvedčiť sa aj žiaci II. AP a II. BP študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy (ŠkVP zasielateľstvo a logistika) dňa 24. 11. 2014 v rámci odbornej exkurzie vo firme INA Kysuce, s.r.o., Kysucké Nové Mesto pod vedením Ing. Remetovej a Ing. Rezníčkovej.

Firma INA Kysuce, spol. s r.o. je strojárska firma zameraná na výrobu guľkových ložísk a ložiskových jednotiek pre oblasť Industrie a Automotive, ktorá sa úspešne etablovala na našom i európskom podnikateľskom trhu. Počas exkurzie sme sa presvedčili o tom, že uplatňovanie logistických činností je neodmysliteľnou súčasťou fungovania tejto prosperujúcej firmy.

Po príchode do areálu firmy sme absolvovali úvodnú prezentáciu so zameraním na uplatňovanie, organizáciu a prvky logistiky v podniku. Následne sme prechádzali jednotlivými halami, kde sme boli oboznámení s konkrétnymi aktívnymi a pasívnymi prvkami zásobovacej, výrobnej a odbytovej logistiky. Bolo naozaj veľmi zaujímavé sledovať, ako jednotlivé činnosti v tomto podniku sú logisticky previazané – zásobovanie podniku a jednotlivých výrobných pracovísk priamym a nepriamym materiálom, skladovanie materiálu a hotových výrobkov, obalové prostriedky, mechanizačné prostriedky, informačné technológie.

Cieľ tejto exkurzie – sledovať uplatňovanie logistických činností v konkrétnom podniku – bol určite splnený. Odchádzali sme bohatší o nové neoceniteľné poznatky, ktoré nám vhodne doplnia teoretické vzdelávanie v odborných predmetoch.

 

20141124_093438 20141124_093454