ENTREPRENEURSHIP 360, SEMINÁR POTSDAM

V rámci projektu Entrepreneurship360, organizovanom Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj /OECD/ sa v dňoch 3. 11. 2014 až 6. 11. 2014 uskutočnil v Potsdame v Nemecku seminár, na ktorom sa za účasti zástupcov vybraných škôl a vzdelávacích inštitúcii, ako aj zástupcov OECD a Európskej komisie testovala pilotná verzia internetového nástroja určeného na sebahodnotenie jednotlivých vzdelávacích zariadení. V pracovných skupinách zástupcovia jednotlivých škôl a vzdelávacích inštitúcií predstavili prípadové štúdie a účastníci seminára boli počas prednášok oboznamovaní z najnovšími koncepciami a trendmi v oblasti výučby podnikania. Dopravnú akadémiu zastupoval Ivan Palúch, ktorý tam predstavil prípadovú štúdiu s názvom Podpora podnikania vo vzdelávaní na dopravnej akadémii, autoriek Martiny Čelkovej a Jany Kostolnej.

potsdam foto (Medium)