Cieľové požiadavky na maturitné skúšky

2 - obrázok k článkuMaturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.

Po kliknutí na predmet sa vám otvorí PDF dokument v novom okne.

 

Príloha 1 – Slovenský jazyk a literatúra

Príloha 2 – Anglický jazyk

Príloha 3 – Nemecký jazyk

Príloha 4 – Ruský jazyk