Čaj o piatej

toto_4Dňa 6. 11. 2014 sa v našej škole uskutočnilo spoločenské posedenie seniorov z Jednoty dôchodcov Slovenska. Študenti aplikovanej ekonómie z triedy III. BP pod vedením Mgr. Márie Sikorovej a Ing. Martiny Čelkovej pripravili bohatý program. Jednou z aktivít bol súťažný kvíz. Študenti spolu so seniormi si vylosovali skupiny a súperili medzi sebou. Najvtipnejší boli ocenení vecnými cenami. Pod vedením Ing. Moniky Fabiniovej zatancovali country tance naši „tanečníci“ a rovnako aj seniorská tanečná skupina „Babenky“ pod tanečným krokom Márie Zagátovej.

V závere si všetci spoločne zatancovali a do kroku im hrala hudobná skupina Tomáša Belana z II.CP.

Spoločne môžeme skonštatovať, že sa uskutočnilo milé a zábavné posedenie.

toto_0 toto_1 toto_2 toto_3 toto_5

Tešíme sa na ďalšie takéto aktivity!