Burza informácií

IMG_088211. novembra 2014 bol hotel Slovakia v Žiline miestom konania BURZY INFORMÁCIÍ, ktorá bola určená pre budúcich absolventov škôl, rodičov a širokú verejnosť.

Burza informácií je zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov, stredných škôl a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Po slávnostnom otvorení a príhovoroch Ing. J. Machynu, riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, Ing. Juraja Blanára, predsedu ŽSK a primátora mesta Ing. Igora Chomu, vystúpili v kultúrnom programe žiaci ZUŠ L. Árvaya v Žiline. Počas celej burzy informácií v priestoroch kongresovej haly hotela nepretržite prebiehali prezentácie SŠ a zamestnávateľov.

Dopravnú akadémiu v Žiline prezentovali na tomto podujatí Mgr. Anna Medviďová, PaedDr. Jana Daubnerová, žiaci Veronika Šinálová, Pavol Pivko, Matej Taváč a Simona Brňáková, ktorí informovali žiakov 9-tych ročníkov, ich rodičov i výchovných poradcov o možnostiach štúdia na DA, o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2015/2016.

Hostia si mohli pozrieť kroniku školy, putovné výherné poháre zo športových súťaží, bulletiny, propagačné materiály, ročenky školy a výrobky žiakov zo Strediska odbornej praxe – model pneumatiky a alarmu.

IMG_0873 IMG_0910 IMG_0914 IMG_0919IMG_0882