Workshop: „Ako zvýšiť bezpečnosť na cestách“

DSCF4749Dňa 27. 10. 2014 sa v priestoroch Odlúčeného pracoviska, Košická cesta, Žilina uskutočnil pilotný workshop.

Pracovné stretnutie otvoril riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec, ktorý privítal vzácnych hostí plk. Mgr. Ivana Špánika, riaditeľa krajského riaditeľstva policajného zboru, hovorkyňu mjr. Mgr. Janu Balogovú a členku odbornej poroty mjr. Ing. Mariannu Marenčákovú.

Workshopu sa zúčastnilo 24 študentov z tried II. AU, II. BU, II. CU, III. AU, III. BU, III.CU, III. AP, III. BP.

Študenti absolvovali besedu s preventistkou, mjr. Ing. Mariannou Marenčákovou z Krajského riaditeľstva PZ v Žiline a následne samostatne riešili prípadovú štúdiu o bezpečnosti na cestách, zároveň ju obhajovali pred odbornou komisiou, ktorej členmi boli: Ing. Ján Olszar, Mgr. Zuzana Mišíková, mjr. Ing. Marianna Marenčáková, Michal Ďurana.

Víťazi:

1. miesto   Jozef Piatka (III.AP), Kristián Masnica, Juraj Zuziak, Patrick Matyáš (III.BU)
2. miesto   Viliam Šebeňa (III.BP), Adam Libárik, Dominik Jankovský, Filip Bizík (II.BU)
3. miesto   Jakub Mikoláš (III.AP), Jozef Áč, Jakub Vároš, Lukáš Gaňa (II.CU)

DSCF4687 DSCF4707 DSCF4738 DSCF4746 DSCF4749