Spolupráca pokračuje

V piatok, 03.10.2014 pricestovali na návštevu dopravnej akadémie šiesti zástupcovia ISŠ s právom štátnej jazykovej skúšky vo Valašskom Meziříčí, ktorí boli našimi hlavnými partnermi v projekte „Robotika nezná hranice“. Hoci projekt bol ukončený v decembri 2012, spolupráca pokračuje aj naďalej. Spoločne sme si zaspomínali na náročnú prácu v rámci projektu, ale aj pokochali sa slovenskou prírodou, kultúrou. Spomínali sme na klady a  zápory, s ktorými sme sa počas dvojročnej práce stretli. Projekt bol úspešne ukončený, no školám treba naďalej pomáhať, zveľaďovať ich, obnovovať techniku a zariadenia. Zároveň umožniť žiakom rozšíriť si pole pôsobnosti, ponúknuť príležitosť nadviazať nové priateľstvá, preto sa obidve školy rozhodli pokračovať v spolupráci v novom projekte, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta do konca roku 2015.

Všetkým zúčastneným prajem veľa šťastia pri tvorbe projektového zámeru!