Gaudeamus či Autosalón – Autoshow Nitra?

IMG_4088Čo mali spoločné obidve akcie? Prebiehali súbežne na výstavisku Agrokomplex Nitra a stačilo si zakúpiť jednu vstupenku. Vydarenej akcie sa zúčastnili 17. 10. 2014 žiaci z tried: IV. AP, IV. CP, IV. BM, I. AN, III.CP.

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 2014 bol pre študentov bránou do sveta vzdelávania, hľadali na ňom svoje budúce štúdium a teraz sa môžu rozhodovať o svojej budúcnosti.

Na veľtrhu bolo zastúpených viac ako 120 fakúlt, ktoré ponúkali viac ako 2 000 študijných programov rôznych univerzít a vysokých škôl, ktoré je možné študovať v slovenskom alebo v cudzom jazyku.

Kvalitným zdrojom informácií boli neustále prebiehajúce prednášky a workshopy priamo v pavilóne G a vynikajúci poradenský servis v jednotlivých stánkoch fakúlt.

Po vyčerpávajúcom absolvovaní pavilónu G sme sa presunuli na prehliadku ďalších pavilónov. Okrem dvadsiatich vystavujúcich automobiliek zvučných mien sme si prezreli nemenej krásne veterány, karavany, úžitkové automobily, servisnú a garážovú techniku, komunálnu techniku, tuning, truck show a ďalšie sprievodné akcie. Viaceré novinky predstavilo 9 automobiliek.IMG_4083 IMG_4084IMG_4072