Podporujeme dobrú vec…..

PredokŠtudenti aplikovanej ekonómie z tried III.AP a III.BP si prečítali v novinách nasledujúci oznam:

„Sedemročný Samko bojuje s nevyliečiteľnou chorobou a najväčšiu radosť mu urobí, keď mu niekto pošle pohľadnicu.“

Tieto slová neostali bez povšimnutia a preto pre neho vymysleli pohľadnicu aj s básničkou, ktorej autorom je Jakub Pešula z III.AP:

„Si veľký bojovník a všetci to vieme
Touto pohľadnicou, pozdraviť Ťa chceme
Vyčarovať aspoň na chvíľu úsmev na tvári
Popriať veľa sily a nech sa Ti darí
Si vzorom pre všetkých nás
Keď bude možnosť napíšeme zas…“

 

Tak pridajte sa k nám a pomôžte dobrej veci, tu je jeho adresa:

Samko Gajdoš
19 Meneval Green
Farmleigh
Dunmore Road
Waterford, Ireland

 

Mgr. Sikorová, Ing. Čelková