Opäť v školských laviciach

titulkaPrázdniny sa skončili ako vždy veľmi rýchlo a opäť sa začal ďalší školský rok – 2014/2015, ktorý na určitý čas roztočí kolotoč školských povinností. My sme ho spoločne privítali v utorok, 2. septembra, v školskej jedálni slávnostným príhovorom p. riaditeľa Ing. Rudolfa Michalca i želaniami všetkého dobrého od vedúcich jednotlivých úsekov školy.

Aký bude tento školský rok? Pre niektorých prvý, pre niektorých posledný. Všetkým žiakom želáme, aby to bol predovšetkým školský rok, ktorý im ponúkne príležitosť byť úspešnými. Milí žiaci, sme pripravení splniť vaše túžby získavať vedomosti, ale zároveň vám dávame priestor a možnosť rozvíjať vaše záujmy, talent v rozličných záujmových krúžkoch, kultúrnych, spoločenských či športových podujatiach.

Na prahu nového školského roka a na ceste ďalšieho poznávania a objavovania prajeme vykročenie tou správnou nohou, žiakom inšpirujúcich učiteľov a rodičom školu, ktorej môžu dôverovať, zamestnancom školy pevné zdravie, mnoho šťastia, ľudského porozumenia, trpezlivosti a vzájomnej úcty.

Všetkým želáme úspešný nový školský rok!

Vedenie školy

1 2 3 4

One Comment

  • Mgr. Ivana Kubalová 12. septembra 2014

    Chudaci , nevedia co ich čaká

Comments are closed.