ŽUPNÁ KALOKAGATIA

kalo.Pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára sa dňa 12.6.2014 uskutočnila športovo – vedomostná súťaž žiakov stredných škôl. Išlo už o 8. ročník regionálneho kola súťaže s názvom „Župná kalokagatia 2014“. Poslaním tejto súťaže je spojiť krásu tela i ducha a využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, dopravy, geografie, ekonomiky, športu, histórie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, turistiky v prepojení s fyzickou námahou. Súťaže sa zúčastnilo 14 stredných škôl a rovnako ako po minulé roky, i tento rok našu školu reprezentovalo družstvo v zostave Adriana Janíčková, Eva Ďurajková, Dominik Ostrák (všetci z II.DP), Peter Palider a Adam Miškovčík (II.AM). Preteky boli určené pre päťčlenné zmiešané družstvá a spočívala v orientačnom behu v teréne na 3 km, s 5 kontrolnými stanovišťami, kde museli pretekári okrem praktickej zručnosti preukázať aj vedomosti zo spomínaných teoretických oblastí, ktoré sa našim žiakom podarilo zodpovedať bez jedinej chyby. Bohužiaľ sa im nevydarila streľba zo vzduchovky, ktorá nás pripravila o najviac trestných sekúnd, čo ich posunulo na celkové 8. miesto. Víťaznými a zároveň postupujúcimi do regionálneho kola sa stali družstvá z Gymnázia Hlinská a Spojená škola, Rosinská cesta.

Našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom v silnej konkurencii ostatných škôl.