Úsmev ako dar

usmev ako darV dňoch od 26. 5. do 1. 6. 2014 prebieha v uliciach slovenských miest celoslovenská verejná zbierka 1 deň úsmevu, ktorú každoročne organizuje spoločnosť Úsmev ako dar.

Na základe dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou sme sa rozhodli dňa 28. 5. 2014 zapojiť do tejto finančnej zbierky. Medzi našich dobrovoľníkov patrili študenti: Dvoráková, Škorubová, Rakovanková, Králiková, Poľka a Pešula z triedy II. AP, Kuffová, Škvaridlová, Špániková, Králiková z triedy III.APMravcová, Matušíková, Lamlechová, Remeková z triedy III.BP. Spolu vyzbierali finančnú čiastku 62,99 €, ktorá bude určená na pomoc náhradným a biologickým rodinám, mladým dospelým po odchode z detských domovov, na vzdelávacie potreby pre deti z detských domovov a náhradných rodín.

Najväčší sumu peňazí 14,52 € sa podarilo vyzbierať dvojici Mravcová- Matušíková.

Každé dieťa túži prežiť šťastné detstvo – detstvo v kruhu najbližších, kde by sa cítilo prijímané, chránené a milované. Sú však aj deti, ktoré takúto šancu nemajú….

Naša vďaka preto patrí naším dobrovoľníkom, ktorí počas zbierania často zažívajú ťažké situácie ako sú nedôvera, ľahostajnosť, pohŕdanie a nezáujem…..

podpis_zbierka_2