Študentské spoločnosti Wise head a All In One

aplikovanáŠtudentské spoločnosti Wise head a All In One ukončili svoju podnikateľskú činnosť, za ktorú dostali ocenenie Certifikát Junior Achievement Slovensko, za úspešné vedenie študentskej spoločnosti.

V tomto školskom roku sa do študentského podnikania zapojilo 13 študentov z triedy III.AP a 12 študentov z triedy III.BP pod vedením Mgr. Márie Sikorovej a Ing. Martiny Čelkovej.

V rámci podnikateľského vzdelávania vytvorili prostredie spolupráce a zdravej konkurencie. Spoločne realizovali projekt Skills for The Future a svoju rivalitu si vyskúšali vo vianočných a veľkonočných trhoch, športových aktivitách …

Veríme, že osobná skúsenosť je najlepšia, a že mnohí z našich študentov sa po skončení štúdia na našej škole budú venovať podnikaniu.

Mgr. Mária Sikorová, Ing. Martina Čelková