Súťaž kreatívneho písania

macmilianV týchto dňoch prebieha súťaž kreatívneho písania Macmillan Readers Short Story Writing Competition, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Ich úlohou bolo vytvoriť fiktívny príbeh alebo kresbu na tému Šport. Všetky príspevky sa odosielajú priamo do vydavateľstva Macmillan, kde po skončení súťaže zasadne odborná porota, ktorá vyberie 10 najlepších. Autor najlepšieho príbehu alebo kresby vyhrá elektronickú čítačku kníh Kindle Wi-Fi, 6″.Zámerom vydavateľstva je vybrať najlepšie športové príbehy a vydať knižku s obálkou, na ktorej bude najlepšia kresba. Našim študentom želáme veľa šťastia!

PaedDr. Miroslava Ostrochovská