Odborná exkurzia – Kia motors

kia-motorsDňa 20. mája 2014 sa žiaci II. CP, III.CP a dňa 09.06.2014 sa žiaci II.AP triedy zúčastnili exkurzie v závode KIA, kde si mohli pozrieť postupy pri výrobe a kontrole automobilu. V Tepličke nad Váhom nás pri výrobnej budove KIA MOTORS privítal sprievodca exkurzie. Po oboznámení s bezpečnostnými predpismi sme sa presunuli do výrobných hál závodu – zvarovne a montážnej haly. V zvarovni si žiaci mohli pozrieť ako z lisovne prichádzajú jednotlivé komponenty karosérie a na výrobnej linke sa automatizovane zvárajú. Ďalej tu mohli vidieť vkladanie dovezených palubných dosiek do karosérie a lepenie skiel. V montážnej hale žiaci videli spojenie (tzv. svadbu) karosérie s podvozkom, ktorý sa kompletizuje v neďalekom závode spoločnosti MOBIS Slovakia, s.r.o. Z výkladu sa žiaci okrem iného dozvedeli o nových vyrábaných modeloch, počte zamestnancov, počte vyrobených automobilov, štatistike vývozu automobilov do rôznych štátov, pláne výrobného závodu a pod.

 Zaujímavosťou a spestrením exkurzie bol výklad prostredníctvom načúvacieho zariadenia. Na záver sa chceme poďakovať spoločnosti KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. za možnosť uskutočnenia exkurzie a za odborný výklad.

Ing. Richard Hančin, PhD.

Ing. E. Remetová

CIMG3255