New methods in teaching vocational subjects

IMG_0053Pod týmto názvom „Nové metódy vo vyučovaní odborných predmetov“ naša škola v dňoch 31.3.2014-4.4.2014 zorganizovala študijnú návštevu pre zahraničných kolegov z Malty, Turecka, Francúzska, Estónska, Írska a Rumunska pod záštitou agentúry EU – CEDEFOP. Komunikačným jazykom bola angličtina. Okrem našej školy navštívili aj Spojenú školu v Martine a Žilinskú Univerzitu. Na všetkých školách absolvovali odborné prezentácie, prezreli si špecializované učebne a strediská praktickej prípravy. Posledný deň získali certifikát o absolvovaní „study visit“ na pôde VUC.

organizátor: Ing. Dagmar Valentová

IMG_0048 IMG_0051 IMG_0053 IMG_0100 IMG_0104