Exkurzia v STK – MIKO v Žiline

stkDňa 8. apríla 2014 sa žiaci z triedy  IV. AM zúčastnili odbornej exkurzie v jednej z najmodernejších staníc technickej kontroly, v STK – MIKO v Žiline.

 Odbornú exkurziu viedol  Ing. Miroslav Kobrtek , majiteľ STK,  ktorý nás formou prednášky oboznámil  s činnosťou a pracoviskami  STK.  Mali sme zároveň možnosť vidieť ukážky práce zamestnancov na jednotlivých diagnostických zariadeniach .

Dozvedeli sme sa najnovšie poznatky z oblasti vykonávania emisnej kontroly a technickej kontroly motorových vozidiel podľa najnovšej legislatívy a o najmodernejších diagnostických meracích prístrojoch.

V mene celej  4.AM triedy ďakujeme  Ing. Kobrtekovi za jeho ochotu, odbornú prednášku a jeho drahocenný čas, ktorý nám venoval.

Fotografia3795-1 Fotografia3798-1 Fotografia3815-1 Fotografia3818-1 Fotografia3820-1 Fotografia3824-1 Fotografia3826-1