Exkurzia – TKD Metrans Danubia, a. s.

CIMG3118Dňa 27. 03. 2014 sa žiaci študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy (II.AP, II.BP) zúčastnili odbornej exkurzie v termináli kombinovanej dopravy Metrans Danubia, a.s.,  Dunajská Streda. Ako to prebiehalo?

V skorých ranných hodinách sme plní očakávaní nastúpili do autobusu. Aj keď pred nami bola pomerne dlhá cesta, dokázali sme si ju spríjemniť spevom tak, že sme sa ani nenazdali a boli sme v Dunajskej Strede.

Tu nás už očakával zamestnanec TKD, ktorý nás oboznámil s činnosťou firmy.

METRANS /Danubia/, a.s., Dunajská Streda  je súčasťou skupiny METRANS, ktorej majoritným vlastníkom je nemecká skupina Hamburger Hafen und Logistik.

Spoločnosť zabezpečuje tovarové toky medzi Balkánom a severozápadnou Európou, ako i vývoz, dovoz a tranzit do južnej a juhozápadnej Európy. Poskytuje služby v kombinovanej doprave, skladovanie kontajnerov, kontajnerovú prekládku, prevádzkuje dva terminály intermodálnej prepravy v SR – Dunajská Streda, Košice.

Po úvodných slovách sme absolvovali prehliadku celého terminálu, kde sme mali možnosť vidieť systém riadenia jeho prevádzky od samotného príjazdu cestných vozidiel, prekládky kontajnerov z cestných vozidiel na ucelené vlaky, resp. stojiská na dočasné stohovanie kontajnerov, až po výjazd vozidiel z terminálu, vrátane ich kontroly. Zaujímavé bolo vidieť i najmodernejšie mechanizačné prostriedky, ich bezpečnostné systémy a  manipulačné práce, pri ktorých sme obdivovali zručnosť zamestnancov.

Po nových získaných vedomostiach, ktoré využijeme  v rámci odborných predmetov, sme absolvovali spiatočnú cestu do Žiliny.

CIMG3125 CIMG3127CIMG3129