Beseda s europoslancami

Dňa 27. 03. 2014 sme sa so žiakmi, ktorí dovŕšili 18 rokov z tried III. BP, III. CP a III. DP, zúčastnili diskusného podujatia na tému: „Poďme voliť“ v Mestskom divadle Žilina. Podujatie organizovali: Informačné centrum Europe Direct Žilina, Združenie miest a obcí Slovenska, MUNICIPALIA a Mestské divadlo v Žiline.

Diskusné podujatie s europoslancami, Katarínou Neveďalovou, Miroslavom Mikolášikom, riaditeľom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robertom Hajšelom a zástupcom zo Žilinského samosprávneho kraja Jozefom Štrbom, moderoval Eduard Chmelár.

Najskôr prítomní hostia odpovedali na otázky moderátora a ten neskôr vyzval prítomných žiakov zo žilinských škôl, aby sa pýtali na to, čo ich zaujíma. Dozvedeli sme sa niečo zo zákulisia a práce europoslancov, o možnostiach čerpania eurofondov, o mobilite študentov počas aj po skončení vysokej školy prostredníctvom programu Erasmus+. Žiakov zaujímali odpovede na otázky z rôznych oblastí.

Beseda bola veľmi živá, žiaci boli  veľmi aktívni a bez výborného moderátora, ktorý ukončil besedu z časových dôvodov, by podujatie trvalo určite veľmi dlho.