Prezentácia prípravných kurzov na Cambridge skúšky

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERADňa 14.03.2014 sa študenti tried II.AP a II.AM zúčastnili prednášky zameranej na možnosti pomaturitného štúdia anglického jazyka a získania Cambridge certifikátu. Skúšky Cambridge ESOL –  FCE, CAE a BEC Vantage patria medzi svetovo najuznávanejšie medzinárodné certifikáty angličtiny. Ich súčasťou je rozvoj jazykových zručností v týchto oblastiach – Reading, Writing, Use of English, Listening a Speaking. Medzinárodné Cambridge certifikáty sú rozdelené podľa zamerania a náročnosti.

Počas prednášky žiaci dostali možnosť precvičiť si používanie anglického jazyka v konverzácii a navzájom si porovnať úroveň svojich jazykových znalostí. Ocenili vtipnosť a pohotovosť, s akou lektor reagoval na ich podnety.

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť žiakov s možnosťami rozširujúceho štúdia anglického jazyka a absolvovania skúšok na jednotlivých jazykových úrovniach. Komunikačné aktivity pod vedením odborného lektora obohatili učebný proces a motivovali žiakov venovať sa i naďalej štúdiu anglického jazyka.

PaedDr. Miroslava Ostrochovská

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA