Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

socV utorok 4. marca 2014  sa konala v Spojenej škole Hlinská, Žilina okresná prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Do okresného kola postúpili 4 práce zo súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /2 práce/ , 06 – Zdravotníctvo a farmakológia /1 práca/, a  14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /1 práca/.

     Práce sa v okresnom  kole SOČ umiestnili v nasledovnom poradí:

Odbor  01  Problematika voľného času

2. miesto –  Estetizácia pracovného prostredia – Michal Meško, III.BU

3. miesto –  Patchwork – moderná tradícia – Nikola Volochová, III.BP

Odbor 06 – Zdravotníctvo a farmakológia

bez umiestnenia – Hipoterapia– Simona Pekarová, IV.CP

 Odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

2.miesto –  Označovanie pneumatík – M. Gloviak, J. Hôrečný, II.AM

Všetkým riešiteľom želáme veľa úspechov a autorom, ktorých práce postupujú do krajskej prehliadky SOČ prajeme veľa šťastia  pri prezentácii a obhajobe svojich prác.

Krajská prehliadka SOČ sa uskutoční 27. marca 2014 v SOŠE, Celiny 536, Liptovský Hrádok.

IMG_0008 IMG_0013 IMG_0017 IMG_0023 IMG_0025