Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Patrícia Hurteková z III.BP triedy a Anna Holubková z II.AP triedy postúpili do krajského kola OSJL, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia, Varšavská cesta 1, Žilina. V silnej konkurencii žiakov z gymnázií a odborných škôl Žilinského kraja sa Patrícia Hurteková umiestnila v prvej desiatke súťažiacich.

Cieľom tejto súťaže je prehlbovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem o samostatnú tvorivú činnosť, o slovenskú  literatúru.