Aerobik maratón

erobKaždoročne, v zimných mesiacoch, študentské spoločnosti organizujú športové doobedie v  aerobiku. V tomto roku sa súťaž uskutočnila dňa 13. marca 2014 a na zorganizovanie  sa podujala študentská spoločnosť All In One, v rámci voliteľného predmetu aplikovaná ekonómia,  pod vedením pani učiteľky Martiny Čelkovej.

Maratón sa začal registráciou súťažiacich v priestoroch veľkej telocvične. Súťaže sa zúčastnilo 57 súťažiacich z rôznych tried našej školy, najmä chlapci.

Prvú časť viedol náš bývalý študent Pavol Julény-„Pajo“, tanečník a tréner moderných tancov, a jeho“ asistentka“ Kristína Zvaríková z I.DP.  V štýle „hip hop“ sa súťažiaci pretancovali do druhej časti, ktorú viedla cvičiteľka aerobiku Jana Melová.

Porota, tvorená z členov študentskej spoločnosti, si  pozorne všímala výkony jednotlivých súťažiacich a jednoznačne sa zhodla na týchto víťazoch:

1. miesto Barbora Mruková, II.DP

2. miesto  Marek Jakubík, I.AN

3. miesto Martin Chasník, I.AN

Ostatní súťažiaci dostali malú sladkú odmenu.

1 miestoII.miestoIII. miestoporotaII.cvičiteľkarobik pajo