57. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

Dominika Frolová z III. BP sa zúčastnila regionálnej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy. Už po tretíkrát  úspešne reprezentovala našu školu.  Pred odbornú porotu a publikum  predstúpila s ukážkou Šťastný princ, ktorej autorom je  írsky dramatik, prozaik a básnik Oscar Wilde.  Miestom stretnutia talentovaných študentov v oblasti umeleckého slova sa stal Makovického dom v Žiline.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a v oblasti divadiel poézie, s cieľom prehĺbiť literárne poznanie, tvorivosť, kultivovanie jazyka, reči, pestovať vzťah k slovu ako ku kultúrnej a umeleckej hodnote.