Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. februára 2014 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Organizáciu a priebeh olympiády zabezpečovala už po druhýkrát a úspešne zvládla organizačno – odborná komisia v zložení Mgr. D. Petrovská, Mgr. A. Medviďová, p. N. Kurhajcová, p. M. Martinková.

Do súťaže sa zapojilo 55 žiakov v kategóriách 1A, 1B,1C, 2A,2B,2C,2D. Ich výkony posudzovala odborná komisia v počte 26 pedagógov. Pripravenosť súťažiacich bola na vysokej úrovni. Každému víťazovi v jednotlivých kategóriách gratulujeme a želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v Bratislave.

DSCF4428 DSCF4439DSCF4440