Exkurzia – zriaďovacia stanica Žilina – Teplička

IMG_0769Ani sychravé počasie dňa 13. 02. 2014 neovplyvnilo záujem žiakov II. BP – študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy (oblasť zasielateľstvo) o získanie nových informácií z problematiky riadenia prevádzky železničnej nákladnej dopravy počas absolvovania odbornej exkurzie v zriaďovacej stanici Žilina – Teplička, ktorá je kategorizovaná do štyroch základných vlakotvorných staníc na území SR.

Ako to všetko prebiehalo?

Po krátkom cestovaní vlakom zo Žiliny sme vystúpili v žst. Varín, kde nás očakával Ing. Polakovič – prednosta železničnej stanice Žilina-Teplička. Po úvodnom oboznámení s bezpečnostnými opatreniami sme sa premiestnili do cieľa – centrálnej prevádzkovej budovy žst. Teplička, v ktorej prebieha  riadenie vlakotvorných činností v železničnej nákladnej doprave.

Tu sme boli oboznámení s významom, základnými objektami a technickými zariadeniami stanice. Okrem toho sme získali zaujímavé a poučné teoretické informácie o celom postupe rozraďovania a následného zoraďovania jednotlivých vlakov pre príslušné prepravné relácie, ako aj reálne prezentovanie týchto činností s využitím najmodernejších technických a zabezpečovacích prostriedkov.

Na záver možno povedať, že sme odchádzali s novými poznatkami, ktoré určite využijeme v rámci teoretického vzdelávania jednotlivých dopravných odborných predmetov.

IMG_0770