Deň otvorených dverí 2014

DSCF4383Dňa 11. februára 2014 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Našu školu, dopravnú akadémiu, navštívilo 190 žiakov základných škôl.

Veľmi nás teší, že medzi hosťami boli prítomní rodičia a výchovní poradcovia. Deň otvorených dverí sa už tradične začal kultúrnym programom našich žiakov za prítomností vedenia školy.  Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec a  oboznámil ich so študijnými a učebnými odbormi pre školský rok 2014/2015. Informoval o projektoch školy, o uplatnení našich absolventov, o možnosti získania vodičského preukazu, IES certifikácie a o Centre odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel, ktorého prvé výročie založenia bolo v januári 2014.

Vedúci  Strediska odbornej praxe, pán Hruška, pozval prítomných na prehliadku priestorov Strediska odbornej praxe na Košickej ceste 2, Žilina.

Po príhovoroch nasledoval kultúrny program. Krásne držanie tela a dynamickosť predviedla mažoretka Veronika Pokryvková z II.DP triedy. V podaní Františka Bačinského a Lukáša Jánošíka z III.AP triedy zazneli krásne terchovské piesne. Pavol Julény spolu s Kristínou Zvaríkovou z I.DP triedy z tanečnej skupiny Lentilky zatancovali peknú choreografiu na súčasnú modernú hudbu a Radoslav Ježík z III.DP triedy s jojo vystúpením si zaslúžili potlesk.

Po videoprezentácii našej školy a rozdaní propagačných materiálov naši žiaci previedli hostí po škole, ukázali im modelové situácie na odborných predmetoch, školský internát a autocvičisko. Žiaci II.AP triedy na hodine anglického jazyka vytvárali priestorové 3D pomôcky najznámejších svetových budov, ako sú napr. Big Ben, Tower Bridge, Socha slobody, Biely dom a mnohé ďalšie.

Redaktori rádia Sever Žilina boli  tiež prítomní na Dni otvorených dverí a nimi urobená relácia o našej škole, bude vysielaná v menovanom rádiu. Našu školu navštívila pracovníčka z Odboru informácií a zahraničných vzťahov zo Žilinského samosprávneho kraja, ktorá tvorila fotodokumentáciu nášho podujatia v priestoroch školy a aj na Stredisku odbornej praxe.

Všetkým tým, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie.

DSCF4387 DSCF4391 DSCF4406DSCF4423