Prvé výročie vzniku COVaP

titCentrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, 01001 Žilina oslávilo dňa 01.01.2014 prvé výročie svojho vzniku.

Slávnostného otvorenia v januári 2013 sa zúčastnili najvýznamnejší predstavitelia nášho kraja, poslanec NR SR a predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár, predseda predstavenstva ŽRK SOPK Ing. Dušan Haluška, poslanci ŽSK, zástupcovia štátnych orgánov, samosprávnych orgánov, zamestnávateľov, zástupcovia ZŠ a SOŠ, zamestnanci, žiaci a ďalší pozvaní hostia.

Po kliknutí sa zobrazí celá správa