Súťaž o auto ako pomocný prostriedok k výučbe

Vážení kolegovia, študenti a priatelia školy,
obraciame sa na Vás s prosbou o podporu v hlasovaní o auto HYUNDAI ako pomocný prostriedok k výučbe.

Naša škola sa v rámci predmetu aplikovaná ekonómia zapojila do projektu SkillsfortheFuture, kde spoločnosť HyundaiMotors a Junior Achievement – YoungEnterpriseEurope vytvorili projekt na podporu vzdelávania mladých ľudí o vede, technike, strojárstve a najmä na získanie podnikateľských zručností pre ich budúcu zamestnateľnosť.

V rámci tejto spolupráce postúpila naša škola do užšieho výberu automobilu HYUNDAI, on line hlasovanie prebehne na stránke: https://jayeeurope.wufoo.com/forms/sff-car-donation-competition/

Hlasovanie začína 16. decembra 2013 a končí 12. januára 2014, je v anglickom jazyku. Postup pri hlasovaní:

1, Napíšete svoje meno a priezvisko

2, email

3, Slovakia

4, výber našej školy: TrafficAcademy (Žilina) Slovakia

5, vybrať možnosť – študent, učiteľ, školský administrátor, Junior Achievement koordinátor, Hyundai dobrovoľník, ostatní

6, ak zaškrtnete možnosť ostatní napísať: rodič študenta, priateľ školy…..

Za podporu vopred ďakujeme