iBobor

ibobobrNaša škola sa tak ako každý rok aj tento zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť u všetkých žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Súťaž chce motivovať žiakov vo využívaní IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

V utorok 12.11.  2013 súťažilo 41 Juniorov a v pondelok 18.11. 2013 súťažilo spolu 35 Seniorov z 11 tried. Úspešného riešiteľa tohto roku nemáme, ale nebuďte smutní: 48 bodov zo 100 bodov je veľmi pekný výsledok! Všetkým súťažiacim ďakujem, že prekonali svoju pohodlnosť a zapojili sa.

Na ďalšiu súťaž a ďalších šikovných žiakov sa teší Ing. Zdenka Dubovická – koordinátorka súťaže.

Výsledky študentov našej školy:

Kategória

Poradie

Meno a priezvisko Trieda

Počet bodov

Junior

1.

Matúš Duchaj II.CP 48,02

2.

Dominik Ostrák II.DP 48,02

3.

Mark Kubička II.AP 42,69

Senior

1.

Jozef Ženčák III.AP 49,36

2.

Daniel Štrbák III.AP 45,36

3.

Ondrej Hrabovský I.BN 42,69

 

Výsledková listina – viď príloha:
Výsledková listina školský rok 2013