Štvrtý ročník Kia Inovation Award

kia_innovationŠtvrtý ročník súťaže KIA Inovation Award sa niesol v duchu bezpečnosti na cestách, ochrany životného prostredia a marketingu v automobilovom priemysle.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia aj tento rok zorganizovala pre študentov stredných odborných škôl v Žilinskom a Trenčianskom kraji ,v poradí už štvrtý ročník súťaže s názvom Kia Inovation  Award. Úlohou súťažiacich bolo vypracovať projekt na vybranú  tému z daných oblastí: bezpečnosť kolesových vozidiel, životné prostredie, marketing, predaj a popredajné služby automobilov.

O  vecné ceny a finančný grant na nákup učebných pomôcok sa v tomto roku uchádzalo celkovo 15 stredných škôl s 19-timi projektmi. Odbornú porotu, pozostávajúcu zo zástupcov Žilinskej univerzity a odborníkov z automobilového výrobného závodu Kia zaujalo sedem prác, ktoré postúpili do finále súťaže.  Medzi nimi boli aj  naši žiaci  z  III. AP triedy Jaroslav Kais a Martin Drexler, ktorí sa umiestnili  na peknom 7. mieste.

SKÚSENOSŤ  ( pocity našich žiakov) – …krásna vec, ktorá sa nedá vyčísliť peniazmi. Len samotní aktéri mali možnosť pri prezentácii pocítiť sucho v ústach, stiahnutý krk, bolesti brucha, spotené dlane, ale oni jediní zažili aj po úmorných  hodinách  pocit  úspechu. Široký úsmev, eufória,  spokojnosť, úcta a viera v samého seba …