Žilinský krajský festival vedy a techniky 2013

DSC09041-titulDňa 11. októbra 2013 sa v priestoroch Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha v Martine uskutočnil Krajský festival vedy a techniky: organizátormi podujatia bolo uvedené gymnázium a AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku). Na tomto festivale mali možnosť predstaviť svoje bádateľské projekty z oblasti vedy a techniky všetci starší žiaci ZŠ a žiaci stredných škôl z celého Žilinského kraja. Festivalu sa zúčastnilo celkovo 8 projektov z rôznych oblastí prírodných a technických vied.

Našu školu na Žilinskom krajskom festivale vedy a techniky zastupoval Michal Gloviak z II.AM triedy s projektom Regulačný zdroj napätia,  Filip Karšay a Roman Lesko z III.AM  s projektom Výukový panel pre praktické vykonávanie zapojenia elektroinštalácie prívesného vozíka.

Michal Gloviak získal za svoj projekt špeciálne ocenenie za originalitu projektu.

1 3 45