Spolupráca – Dopravná akadémia v Žiline (DA) a Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovenska v Žiline ( ZO JDS)

DSCF3834Podobne ako v minulom roku, aj tento školský rok spolupracuje DA so ZO JDS v Žiline. Prvé stretnutie sa uskutočnilo dňa 23. októbra 2013 v priestoroch dopravnej akadémie, kde si seniori a študenti prišli trošku zasúťažiť. Veď, každý z nás bol raz dieťa , súťaživé a hravé. Prečo si to teda nezopakovať.  Úvodného slova sa ujal a všetkých privítal riaditeľ dopravnej akadémie Ing. Rudolf Michalec. Za seniorov vyjadrila poďakovanie riaditeľovi predsedníčka ZO JDS Žilina Alžbeta Vítová, ktorá ocenila možnosť vzájomnej spolupráce. Celá akcia prebehla v priateľskej atmosfére, kde si študenti a seniori vzájomne overovali svoje vedomosti z oblasti školstva, samosprávy, kultúry a života členov JDS.

DSCF3789 DSCF3790 DSCF3791 DSCF3804 DSCF3830 DSCF3834