Exkurzia KIA

kiaDňa 4. júna 2013 sa žiaci III.CP  zúčastnili exkurzie v závode KIA, kde si mohli pozrieť  postupy pri výrobe a kontrole automobilu. Po presune prímestským autobusom do Tepličky nad Váhom nás pri výrobnej budove KIA MOTORS privítal sprievodca exkurzie pán Veverka. S pánom Veverkom sme sa presunuli do spoločenskej miestnosti v areáli závodu, kde  nás oboznámil s týmito informáciami:

– modely vyrobených automobilov,
– počet zamestnancov, počet vyrobených automobilov,
– štatistika vývozu automobilov do rôznych štátov,
– plán výrobného závodu,
– bezpečnostné predpisy v závode.

Po prezentácii sme sa presunuli do výrobných hál závodu t.j. karosárne a montážnej haly. V karosárni  si žiaci mohli pozrieť ako z lisovne prichádzajú jednotlivé komponenty karosérie a na výrobnej linke sa automatizovane zvárajú. Ďalej tu mohli vidieť vkladanie dovezených palubných dosiek do karosérie a lepenie skiel. V montážnej hale videli spojenie (tzv. svadbu) karosérie s podvozkom, ktorý sa kompletizuje v neďalekom závode spoločnosti MOBIS Slovakia, s.r.o. Celá exkurzia bola sprevádzaná výkladom cez načúvacie zariadenie a trvala cca dve hodiny. Na záver sa chceme poďakovať za možnosť uskutočnenia exkurzie a p. Veverkovi za jeho odborný výklad.

Ing. Richard Hančin, PhD.