Cena Fair play predsedu Žilinského samosprávneho kraja

IMAG0134Dňa 11. 6. 2013 prevzal z rúk predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára cenu Fair play  Ing. Jozef Nociar za prínos v oblasti športu. Cieľom ankety je propagovať príkladné činy a presadzovanie športovej etiky a výchovy prostredníctvom športu. Náš kolega dlhodobo trénuje mladých volejbalistov  VKM Žilina, s ktorými dosiahol niekoľko medailových umiestnení na majstrovstvách Slovenska v kategórii starších žiakov a kadetov, čím úspešne reprezentuje mesto Žilina a našu školu.