Odborná exkurzia vo firme Coca-Cola

DSC09729Dňa 13. 05. 2013 sa žiaci I.AP a I.BP študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy  zúčastnili odbornej exkurzie vo výrobnom závode Lúka pri Piešťanoch, ktorý je výrobňou značkových nápojov The Coca-Cola Company. Čo bolo cieľom tejto exkurzie? Predovšetkým oboznámiť žiakov s logistickými postupmi pri zásobovaní, výrobe a distribúcii výrobných produktov. Jednoznačne môžeme povedať, že je lepšie  jedenkrát vidieť, ako tisíckrát počuť.

Po príchode do závodu sme absolvovali veľmi zaujímavú a otvorenú prezentáciu (vrátane videofilmu) o histórii firmy Coca-Cola a o technológii výroby ich nápojov. Žiaci sa nedali zahanbiť, pretože aktívne odpovedali na všetky otázky manažérky firmy, týkajúce sa odprezentovanej problematiky. Ich spontánnosť bola odmenená lahodným nealkoholickým nápojom z produkcie firmy.

Po úvodnej časti sme sa presunuli do jednotlivých závodných hál, kde sme získali vedomosti o vstupných materiálových tokoch, realizácii skladovania vstupných materiálov, samotnej technológii výroby, distribúcii výrobkov a marketingových aktivitách firmy. Určite sa bolo na čo pozerať. Bolo fascinujúce sledovať plne automatizované výrobné linky, spôsob výroby plastových fliaš, ich plnenie, etiketovanie, balenie, prípravu na expedíciu.

Čo dodať na záver? Táto exkurzia ukázala žiakom podstatu ich odborného vzdelávania –  výroba produktu, ktorý sa dostáva ku konečnému spotrebiteľovi  musí nadväzovať s ohľadom na zákazníka na ďalšie logistické, zasielateľské a prepravné činnosti, ktorých zabezpečenie tvorí obsah odborného vzdelávacieho procesu študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy.

Ing. Rezníčková, Ing. Remetová

DSC09737 DSC09738DSC09730 DSC09728DSC09731 DSC09729 DSC09732 DSC09735