Hrnce, misky drôtovať …

01 drotDrotárstvo. Dávno zabudnuté remeslo.

Aj napriek tomu sa i dnes môžeme pýšiť umením našich predkov – drôtovaných mís, váz a iných výrobkov.

Dôkazom toho je i stála expozícia drotárstva v múzeu Budatínskeho hradu, ktorú sme my – I.BP, I.DP dňa 15.05.2013 navštívili. Lektorka tunajšieho múzea nás oboznámila s vývinom drotárstva, slangovými výrazmi drotárov – krošňa, džarek. Predstavila jednotlivých majstrov tohto umenia, ich prekrásne výrobky.

Zaujala nás aj výstava mladých poľských fotografov, ktorí zvečnili krásu Žiliny na jednotlivých fotografiách. Súčasťou areálu Budatínskeho hradu je park, ktorý je charakteristický jednoduchosťou. Zaujímavý je predovšetkým hniezdením mnohých živočíšnych druhov, najmä vtákov – muchár sivý, žlna sivá.

Z drevín nás zaujali lipy, javor a platany s obvodom kmeňov od 390 do 570 cm. Najvyššími  exemplármi v parku sú najstaršie stromy s výškou do 30 m.

Kľukatými chodníčkami parku sme sa dostali až k sútoku riek Váh a Kysuca, kde sme si aj príjemne oddýchli .

Odporúčame každému navštíviť Budatínsky hrad a pokochať sa jeho okolitou prírodou.

Mgr. O. Černeková, Mgr. J. Zaťko

02 drot 03 drot04 drot